List of Toppers Branch Wise

Computer Engineering:
Sr. No. Name of Students Percentage
1  Khopade Vaibhav Satish 85.92
2  Sakpal Pranali Pramod 81.92
3  Khopade Pratik Dhanaji 81.23
Mechanical Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Deshmukh Gayatri Rajesh 84.03
2 Katurde Suryakant Dilip 79.25
3 Kadam Suyash Sanjay 78.22
Civil Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1  Shah Akshay Chunnilal 79.2
2 Dangat Srushtee Rahul 77.03
3 Khabale Laxmi Shamrao 77.02
Electrical Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1  Parth Sable 75.75
2  Laxman Mote 73.77
3  Giri Vicky Kisan 69.62
 E & TC Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1  Palkar Rahul Dattatray 72.78
2  Jadhav Sanika Rajendra 71.6
Computer Engineering:
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Ms. Katore Varsha Govind 81.29
2 Ms. Vale Rutika Ajay 77.71
3 Mr. Abhishek More 77.57
Mechanical Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Ms. Wagh Riddhi H. 79.57
2 Mr. Shivatare Suraj K.

Mr. Pawar Rohit U.

79.14
3 Mr. Paygude Pratik R. 78.29
Civil Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Mr. Shedge Prasad G. 77.14
2 Ms. BhosaleSwapnali C. 71.43
3 Mr. Kohokare Abhishek S. 70.43
Electrical Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Mr. Potdar Vyankatesh S. 79.29
2 Mr. Mali Pratik V. 79.14
3 Mr. Khurd Prasad G. 70.43
 E & TC Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Ms. Khot Akshada S. 81.43
2 Ms. Nalbalwar Rajeshwari H. 80.71
3 Mr. Nalawade Deven s. 79.29
Computer Engineering:
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Mr. More Abhishek S. 87.88
2 Ms. Ghanekar Vrushali 85.75
3 Mr. Vhanmane Kashinath M. 85.38
Mechanical Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Mr. Kale Anand J. 88.95
2 Mr. Oudhane Prasad P. 85.53
3 Mr. Khirid Sujit D. 83.89
Civil Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Mr. Shaikh Akramahamad K. 78.13
2 Mr. Bhalerao Vishwanath A. 77.47
3 Mr. Gunjal Yogesh M.. 73.20
Electrical Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Ms. Mule Shweta D. 78.53
2 Mr. Salve Hrishikesh U. 74.00
3 Mr. Zanze Pranav P. 73. 87
 E & TC Engineering
Sr. No. Name of Students Percentage
1 Ms. Polekar Soniya K. 76
2 Mr. Bhalekar  Ajay D. 73
3 Mr. Sirvi Dalpatb S. 72.57